ensv

En möbel växer fram.

Följ stegen för hur våra handgjorda möbler blir till.

Följ med oss på en resa för att se hur en gammal geniun handgjord möbel förvandlas till en modern pjäs. Möbelresan är en 9-stegs resa som tar varje möbel från historien till framtiden med kärlek och hantverksskicklighet i alla led. Vi kallar det att varje möbel går igenom en Twist of History och blir en möbel handgjord över flera decennium och kanske till och med sekel! Inte undra på att man kan känna historiens vingslag när man sitter i eller betraktar den!

 

Hitta handgjorda unika möbler

Steg. Ett | Hitta en möbel

Att hitta rätt möbel kan ibland vara en resa i sig! Vi letar på auktioner, hos antikhandlare och ibland hos privatpersoner. Vissa möbler är flera hundra år gamla, ibland är de yngre. För oss är inte åldern eller en viss tidsepok avgörande, utan att möbeln är ett genuint hantverk präglat av passion och kunnande. Att möbeln har en “själ” helt enkelt.

Möbeltapetsering handgjorda unika möbler

Steg. Två | Genomgång

Våra kunniga möbeltapetserare går igenom varje möbel noggrant. De plockar isär möbeln bit för bit, undersöker material och tar mått för den kommande tygbeställningen. Detta är den fas där man kan lära sig mest om en handgjord möbels historia , och som en del säger -“historien är viktig för framtiden”.

Möbelsnickaren, handgjorda möbler i annorlunda design

Steg. Tre | Möbelsnickeri

Ibland kan även en högkvalitativ, handgjord möbel behöva lite arbete av möbelsnickaren, vilket kanske inte är så underligt efter hundratals års användning. Då har vi lyckligtvis kunniga möbelsnickare som tar sig an möblen med samma passion som man en gång kunde se i det urprungliga hantverket.

Designa handgjorda unika möbler

Steg. Fyra | Design

Detta är en vändpunkt. Vi älskar den kreativa processen som skall ge en möbel ett helt nytt uttryck! Det handlar både om att arbeta med färg och form för att skapa uttryck, men också att välja möbelötyger av hög kvalitet som som skall passa ändamålet. Ett exempel på kvalitetsmått man tittar på när det gäller möbeltyger är att de skall vara minst 20 000 matindale (martindale är ett mått på vilken slitstyrka ett tyg har).

Slipning av annorlunda handgjorda möbler

Steg. Fem | Förberedelse för målning

Medan färg och möbeltyger är på väg från tillverkarna börjar målarna förbereda för måleriarbetet. Tänk dig att slipa en rikt dekorerad sofa, för hand. Det är många timmars hårt arbete!

Målning av annorlunda handgjorda möbler

Steg. Sex | Bemålning

Förvandlingen börjar synas! Det är ett magiskt ögonblick när färgen träffar träets yta och man kan börja skönja möbelns nya identitet. Konturer och träsnideri framträder på ett helt nytt sätt och kommer till liv.

Handgjorda unika möbler under återuppbyggnad

Steg. Sju | Återuppbyggnad

Nu när möbeln fått sin nya färg börjar möbeltapetseraren att bygga upp allt från grunden. Ett komplicerat arbetete som tar lång tid, men rätt utfört och med hökvalitativa material ger man möbeln en ny livstid.

Möbeltapetsering unika handgjorda möbler

Steg. Åtta | Möbeltapetsering

Dags att klä sig för fest! Att tapetsera möbeln med dess nya tyg är ett väldigt detaljerat arbete som också det tar lång tid, men det är ett fantastikt ögonblick när allt faller på plats och den nya möbeln är färdig.

Märkning handgjorda designade vintagemöbler

Steg. Nio | Märkning

Slutligen märks och numreras varje Twist of History möbel, varje exemplar är helt unikt. Märkningen är också en kvalitetsstämpel som visar att just denna möbel, i grunden ett genuint hantverk, nu genomgått stegen ovan som gjort den redo för en ny livstid. Redo att berätta din historia.