ensv

Första tidningsomslaget

03-12-2013

Twist of Historys första omslagsbild! Decembernumret av tidningen Seaside Magasin pryds av foto från Twist of History. Inne i tidningen hittar du en välskriven artikel om företaget, av Birgitta Åhlund. Omslagsfotot är taget av den duktige fotografen Christoffer Lomfors.

<< Go back